I vekerapporten kan du lesa om litt av det som har skjedd i veke 17.

 

rå markeringa ved minnesteinen. Frå venstre; ordførar Tom Georg Indrevik, pårørandekontakt i Equinor, Irene Dahl Frøysland, direktør i Equinor, område vest, Geir Sørtveit og Marit Berling som var plattformsjef på Gullfaks i 2016.

I dag er det fem år sidan den tragiske helikopterulukka ved Turøyna. Pårørande, representantar frå Equinor og ordførar i Øygarden markerte dette med å leggja ned kransar og blomar ved minnesteinen som er plassert i nærleiken av ulukkesstaden. Det vart også halde minnetalar under markeringa.

 

Arbeidet med carbonfangsanlegget i Energiparken er i full gang.

H2 Productions har signert en kontrakt med ZEG Power om kjøp av hydrogenanlegg.

 

 

Liljevatnet

Formannskapet tilrår at Liljevatnet skal byggjast ut med to nye barnehageavdelingar og tilpassa lokale for kulturskulen. Dei siste åra har bygget husa barnehage og kulturskule..

 

Då er sesongen for utesymjing i gong! Først ute er 7. trinn.

Bilete av bygd veg, Liaskjeret (des. 2020).

Utval for plan vedtok i dag samrøystes å godkjenna søknad om dispensasjon for etablering av turveg på Liaskjeret (gbnr. 49/2 m. fleire). Utvalet godkjende også at ein kan starta arbeidet med reguleringsplan for Haugaseto, Kåravika.

 

 

Liljevatnet

Kommunedirektøren går inn for at Liljevatnet vert bygd ut med to nye barnehageavdelingar og tilpassa lokale for kulturskulen.

 

 

Veronica Krogenæs strikkar sitjeunderlag, medan Rune Kaalaas makulerer post-it-lappar.

I lokala til Straume arbeids- og aktivitetssenter er det god aktivitet sjølv om koronaviruset får enkelte konsekvensar for drifta. I Øygarden er det tre slike senter; Straume, Skogsvåg og Rong.

 

Frå møtet i den digitale samfunnsverkstaden onsdag kveld. På biletet; Ole Rasmus Øvretveit

Dagleg leiar i Initiativ Vest og initiativtakar til Periferifestivalen på Glesvær, Ole Rasmus Øvretveit, hadde mykje på hjarta då han innleia digital samfunnsverkstad onsdag kveld. Øvretveit er også kjend som arrangørsjef for Periferifestivalen på Glesvær.

 |

Trude Drevland

Tidlegare ordførar i Bergen, Trude Drevland, la ingenting imellom då ho innleia på det digitale innspelsmøtet i regi av eldrerådet og rådet for personar med funksjonsnedsetjing på laurdag.
- Hugs at vil skal leva ein tredel av livet vår etter at vi er 65 år, sa Drevland.