Ordførar Tom Georg Indrevik innleia møtet med næringslivet.

Det var stort engasjement blant deltakarane på innspelsmøtet for næringsutvikling i Øygarden torsdag føremiddag. 80 deltakarar var med på videomøtet, og 10 arbeidsgrupper drøfta aktuelle deltema bransjevis. Dersom ein skal prøva seg med ei kort oppsummering, må det vera at Øygarden har mange fortrinn og stort vekstpotensiale.

 

Her overrekkjer ordførar Tom Georg Indrevik avtalen til demenskoordinator Hege Tveit

Tysdag denne veka underteikna Øygarden kommune og Nasjonalforeningen for folkehelsen under ein samarbeidsavtale som slår fast at Øygarden er eit demensvennleg samfunn.

 

Programmet «En bit av Norge» med besøk i Øygarden vert sendt på TV 2 sundag 28. mars klokka 16.30.

Sverre Overå og ordførar Tom Georg Indrevik framfor området er anleggsarbeidet er i full gang.

I dag vart det markert at olje- og energidepartementet har godkjent utbyggingsplanane for utbygging, anlegg og drift av Northern Lights-prosjektet, Langskip CO-lagring. I dag vart det også kjent at det er inngått intensjonsavtale med det multinasjonale selskapet Climeworks frå Sveits. Det vart også markert at det nye mellombelse visningsanlegget i Energiparken i Øygarden er klar til bruk.

 

I vekerapporten kan du lesa om litt av det som har skjedd i veke 09.

 

Berit Anita var mellom dei som orienterte om arbeidet med samfunnsdelen til kommuneplanen.

Eldrerådet ønskjer at flest mogleg engasjerer seg i arbeidet med samfunnsdelen til kommuneplanen. Dette vart drøfta på møtet i eldrerådet i sist veke.

 

IceCO2 ved Thor Berg (til venstre) og Renevo ved Jan Kåre Pedersen underteikna i dag kontrakt for levering av 500 tonn Bio-CO2.

I dag underteikna selskapet IceCO2 på Straume og Renevo på Stord ein kontrakt  for levering av 500 tonn Bio-CO2.

 

I vekerapporten kan du lesa om litt av det som har skjedd i veke 08.

 

No kan du sjå korleis den nye godshamna på Ågotnes kan ta seg ut når ho er ferdig utbygd.

 

Her går den første salva på Ljøsøyna av.

Det smalt kraftig på Ljøsøya då det i dag vart markert start på arbeidet med Northern Lights-prosjektet i Energiparken.