Livsstilskurs - For gode vanar

Gode vanar kan gi god helse! Livsstilskurset er for personar over 18 år som har, eller står i fare for å utvikle diabetes 2, hjarte- og karsjukdom og overvekt/fedme. Kurset har som mål å leggje til rette for betre kosthald, auka fysisk aktivitet og vere meir til stades i eige liv. Du må sjå nytte av å dele erfaringar og lære av andre. Pårørande kan og delta.

 

Dato
7. mars 2024
Tid
9:15 - 15:30
Stad
Øygarden Lokalmedisinske Senter, 2. etg. kurslokalene til Friskliv og Meistring

Målgruppe

Kurset er for deg som ønskjer:

 • Motivasjon til å gjera endringar
 • Å blir meir medviten eige kosthald og aktivitetsvanar
 • Oppdage og utvikle tru på eigen endring
 • Finne val som passer for deg
 • Å treffe andre som har gjort endringar for betre helse og høyre deira erfaringar
 • Gjere endringar saman med andre

Innhald

Tema for samlingane er:

 • Å bestemme seg for endring
 • Smart mat for god helse
 • Tankens kraft
 • Oppmerksam og tilstade i eige liv
 • «Fordi det er eit feitt»
 • Vegen vidare med nye vanar

Det er tilbod om trening to gangar i veka frå kursstart og i seks månader for dei som ønskjer det. Det er kondisjonstrening ute i idrettsparken ved Sotra Arena, og styrketrening inne i sal (Sotra Arena). Éin gong i månaden går vi på ulike turar i staden for kondisjonstreninga.

Omfang/kursdatoar

Seks samlingar over ein periode på tre månader. Høve for trening i seks månader.

 • Dag 1: torsdag 7. mars kl. 09.15 - 15.30
 • Dag 2: torsdag 21. mars kl. 09.15 - 15.30
 • Dag 3: torsdag 11. april kl. 09.15 - 15.30
 • Dag 4: torsdag 25. april kl. 09.15 - 15.30
 • Dag 5: torsdag 23. mai kl. 09.15 - 15.30
 • Dag 6: torsdag 6. juni kl. 09.15 - 15.30

(Med atterhald om endringar)

Pris

Kurset kostar kr. 500 som dekker lunsj og kursmateriell.

Påmelding/spørsmål

For spørsmål og påmelding kontakt Friskliv og Meistring på telefon 55 09 68 50 eller send e-post til Frisklivogmeistring@oygarden.kommune.no

Du må ha frisklivsresept for å delta på kurs. Fastlege/lege kan skrive ut frisklivsresept.

Arrangør

Friskliv og meistring. 

Kurshaldarar

Janicke Engebretsen og Marianne Borch.

Kurset blir heldt to gonger i året med oppstart på hausten og på våren.