AKTIV+ Sotra Arena - Straume

AKTIV+ er eit ope og gratis aktivitets- og kulturtilbod for yngre og eldre seniorar i Sotra Arena kvar tysdag kl. 10.30 - 14.00.

 

Dato
10. september 2024
Tid
10:30 - 14:00
Stad
Sotra Arena

Vil du prøva ut tilbodet, er det berre å møta opp utan påmelding! Nye deltakarar vil få informasjon om aktivitetar og omvising i hallen når dei kjem.

Program

Årsmøte

Tysdag 19. mars kl. 12.30 - 13.30 | Odeon Kino Sotra, sal 1

Du vel sjølv om du vil delta på alt eller berre delar av programmet kvar gong. Det er høve til å byta aktivitet etter dagsform og helsetilstand. Kom og gjerne med tips til nye aktivitetar og foredrag, dersom det er noko du saknar.

Foredraga til Senioruniversitetet I Øygarden og Sotra (SØS) er gratis for medlemmer av SØS. For andre kostar dei kr. 60,-. 

Her finn du meir informasjon om programmet

Parkering

Du kan parkera utanfor hovudinngangen til Sotra Arena når det ikkje er vaksinering. Ved vaksinering og viss det er fullt, kan du nytta parkeringa ved Lieco Auto.

Om oss

AKTIV+ vert driven av frivillige organisasjonar i samarbeid med Øygarden kommune. Målet er å driva og vidareutvikla ein sosial og helsefremjande møtestad som seniorar ikkje kan gå glipp av!

Vi samarbeider om AKTIV+:

 • Folkeakademiet Vest
 • SØS – Senioruniversitetet
 • LHL Sotra
 • Øygarden frivilligsentral
 • Rotary
 • Sotra Sportsklubb
 • Lions Club Sotra
 • Fjell Kystlag
 • Friskliv- og meistringssenteret
 • Øygarden kommune

Facebook

Følg AKTIV+ på Facebook

Andre tidspunkt

 1. Tysdag, 18.06.2024 10.30 - 18.06.2024 14.00
 2. Tysdag, 27.08.2024 10.30 - 27.08.2024 14.00
 3. Tysdag, 03.09.2024 10.30 - 03.09.2024 14.00
 4. Tysdag, 10.09.2024 10.30 - 10.09.2024 14.00
 5. Tysdag, 17.09.2024 10.30 - 17.09.2024 14.00
 6. Tysdag, 24.09.2024 10.30 - 24.09.2024 14.00
 7. Tysdag, 01.10.2024 10.30 - 01.10.2024 14.00
 8. Tysdag, 15.10.2024 10.30 - 15.10.2024 14.00
 9. Tysdag, 22.10.2024 10.30 - 22.10.2024 14.00
 10. Tysdag, 29.10.2024 10.30 - 29.10.2024 14.00
 11. Tysdag, 05.11.2024 10.30 - 05.11.2024 14.00
 12. Tysdag, 12.11.2024 10.30 - 12.11.2024 14.00
 13. Tysdag, 19.11.2024 10.30 - 19.11.2024 14.00
 14. Tysdag, 26.11.2024 10.30 - 26.11.2024 14.00
 15. Tysdag, 03.12.2024 10.30 - 03.12.2024 14.00
 16. Tysdag, 10.12.2024 10.30 - 10.12.2024 14.00
 17. Tysdag, 17.12.2024 10.30 - 17.12.2024 14.00