Fritid - Handtering

Knappar til førebygging, avdekking, handtering og etterarbeid under området fritid.Informasjon om førebygging under området fritid i Trygg i fellesskap-modellenInformasjon om avdekking under området fritid i Trygg i fellesskap-modellenInformasjon om etterarbeid under området fritid i Trygg i fellesskap-modellen
  •  I situasjonen – gi beskjed om å stoppe («om du hadde sagt det / gjort det mot meg, så ville eg ikkje likt det, STOPP med det»)
  • Etter situasjonen: Informer foreldra til dei involverte. Vurder å informere skulen/bhg.
  • Om du mistenker mobbing: Snakk med foreldre, andre vaksne, leiar for fritidsaktivitet. Del din mistanke og fortell kva du ser, høyrer og opplever.
  • Unngå konfrontasjon («æreskjelling», «skamskjelling») med barn eller foreldre, det løyser sjeldan noko.