Barn/unge - Handtering

Knappar til førebygging,_avdekking,_handtering og etterarbeid under området barn/unge. Informasjon om førebygging under området barn/unge i Trygg i fellesskap-modellenInformasjon om avdekking under området barn/unge i Trygg i fellesskap-modellenInformasjon om etterarbeid under området barn/unge i Trygg i fellesskap-modellen

<NY VIDEO KJEM HER>

KUNNE - VILLE - VÅGE - HANDLE:

  • Seie frå til dei vaksne
  • Barn må tørre og stå fram og seie: STOPP DETTE ER IKKJE GREIT!!
  • Grip inn i situasjonen sjølv eller hent hjelp frå vaksne, gjeld mobbing og krenking både på nett og på andre arenaer
  • Vere med/snakke med den som blir mobba