Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Her finn du alt om koronaviruset i Øygarden kommune

Kunnskapsgrunnlaget til planstrategien

Denne rapporten er utarbeida som kunnskapsgrunnlag for den nye storkommunen sin første planstrategi. 

Klikk for stort bilete

Føremålet med kunnskapsgrunnlaget er å gje ei oversikt over kva for sentrale utviklingstrekk som gjer seg gjeldande i Øygarden kommune. Kunnskapsgrunnlaget peikar på ein del utfordringsbilete innanfor dei viktigaste samfunnsområda til kommunen, og gir slik sett eit grunnlag for prioritering av planar som bør utviklast som styringsverktøy i den første planperioden. 

Kunnskapsgrunnlaget 2020 (PDF, 3 MB)

Tilleggsinformasjon til kunnskapsgrunnlaget:

«Fagpraten» - korleis påverkar økonomisk ulikskap innbyggjarane i Øygarden kommune?