Frivilligpris

Frivilligprisen i Øygarden vert delt ut til enkeltpersonar eller lag/organisasjonar som har ytt stor frivillig innsats i kommunen og som med sine idéar og pågangsmot bidrar til eit meir opent, aktivt og inkluderande samfunn.

Forslag til kandidat

Framlegg til kandidatar, med grunngjeving, skal sendast til Øygarden rådhus, Postboks 184, 5342 Straume, på e-post til postmottak@oygarden.kommune.no eller elektronisk skjema:

Innspel til kandidat

Frist

Frist for framlegg til kandidat er 15. oktober.

Utdeling av pris

Kandidatane vert vurderte av Utval for tenester og levekår. Prisen på kr. 10.000,-  og ein diplom vert delt ut på den årlege Kultur- og idrettsgallaen.