Den kulturelle skulesekken

Den kulturelle skulesekken (DKS) er ei nasjonal ordning som skal sikre at alle skuleelevar får oppleve profesjonell kunst og kultur.

Illustrasjonsfoto. Shuttlestock

På programmet til DKS i Øygarden kommune er det musikk, film, kulturarv, litteratur, scenekunst og visuell kunst.

I DKS Øygarden brukar vi den nasjonale DKS-portalen, og alle formidlarar som ønskjer å turnere i Øygarden må registrere tilbodet sitt i portalen.

nettsida til Den kulturelle skulesekken Vestland finn du meir informasjon om dei ulike produksjonane.