Avlaup

Kommunale tenester knytt til offentleg avlaup vert levert gjennom selskapet ØyVAR (vatn, avløp og renovasjon). Informasjon om ØyVAR