Høyrselkontakt

Høyrselskontakten kan hjelpa høyrselshemma med høyrselshjelpemiddel. 

Kven kan få tilbodet? 

Dersom du har nedsett høyrsel kan høyrselskontakt kome heim til deg å bistå med rettleiing og tilrettelegging med hjelpemiddel. 

Kva kan du få hjelp til? 

  • Kartlegging av behov
  • Søknad om hjelpemiddel til hjelpemiddelsentralen
  • Tilvising til audiopedagog
  • Opplæring i bruk av hjelpemiddel
  • Tilrettelegging av bustad

Dersom du treng høyreapparat, må du ta dette opp med fastlegen din. Høyrselskontakten kan ikkje bistå med dette. På nettsida til NAV kan du lesa meir om høyreapparat

Pris

Tilbodet er gratis. 

Slik søkjer du

Kontakt Straume terapisenter på telefon 55 09 68 50 eller kom til vårt lokale i Blombakkane 7, 5354 Straume. 

Lovar og reglar

Øygarden kommune
Telefon 56 16 00 00