Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Her finn du alt om koronaviruset i Øygarden kommune

Bu i Øygarden kommune

Flyktningar som ønskjer å bu i Øygarden kommune, skal ta kontakt med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi. Flyktningar vert busette etter avtale mellom kommunen og IMDi.