Bu i Øygarden kommune

Flyktningar som ønskjer å bu i Øygarden kommune, skal ta kontakt med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi. Flyktningar vert busette etter avtale mellom kommunen og IMDi.