Tannlege

Vestland fylkeskommune gir tannhelsetenester til alle under tjue år, og til vaksne betalande når det er kapasitet.

Offentleg tannklinikk

Øygarden tannklinikk

Private tannklinikkar

Tannlegevakt

Alle som bur eller oppheld seg i Bergen og omkringliggjande kommunar og som har eit akutt behov for behandling, kan få hjelp hos tannlegevakten. 

Tannlegevakten i Bergen