Fødselsførebuande kurs - Øygarden kommune

Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | SmittetalSmitteverntiltak | Vaksinasjon

Fødselsførebuande kurs

Som førstegongsfødande får du og din partner tilbod om førebuande kurs før fødselen. Kurset er på Straume helsestasjon.

Tema på kurset

  • Korleis veit eg at fødselen er i gang?
  • Kva dersom vatnet går?
  • Kva tid skal eg ta kontakt med Kvinneklinikken?

Alle desse og mange fleire spørsmål vil de få svar på her. Skriv gjerne ned spørsmål og ta dei med på kurset.

Påmelding

Om de vil vera med er det fint om de melder dykk på til ekspedisjon på Straume helsestasjon tlf. 55 09 68 10. Opningstid kl. 08.30 - 11.15 og 12.00 - 13.00

Pris

Tilbodet er gratis.