Aktuell informasjon

Vanar for livet – eit familiebasert livsstilskurs

Eit familiebasert livsstilskurs for familiar som har barn i alder 8-12 år (+/-) med overvekt eller fedme. Familien må ønskje, og sjå behov for å gjere endringar i kosthald og fysisk aktivitet. Kurset består av samtalegrupper, praktiske øvingar, fysisk aktivitet og bevegelseglede og heimeoppgåver. Kurset haldast ein gong årleg.

Dato
27. oktober 2022
Tid
17:00 - 19:00
Stad
Øygarden Lokalmedisinske Senter, 2. etg. kurslokalene til Friskliv og Meistring

Målgruppe

Eit familiebasert livsstilskurs for familiar som har barn i alder 8-12 år (+/-) med overvekt eller fedme. Familien må ønskje, og sjå behov for å gjere endringar i kosthald og fysisk aktivitet. 

Kurset passer for familiar som ønskjer:

 • Å bli meir medvitne på eigne val
 • Å ta gode val i kvardagen – for heile familien
 • Oppdage og utvikle tru på eigen endring
 • Finne val som passer for familien
 • Å lære å setje grenser
 • Styrke forholdet mellom barn og foreldre
 • Finne gode alternativ til kos og påskjønning
 • Gjere endringar saman med andre

Innhald

Tema for samlingane er:

 • Kom i gang - Korleis kome i gong med endring
 • Klare mål - Korleis oppnå gode vanar
 • Ta kontroll - Om å setje grenser og ta ansvar for gode val og vanar
 • Behovet bak følelsen - Om regulering av følelsar
 • Kva viss... - Gode grunnar til å ta gode val
 • Å vera til stades - Korleis ete for god helse
 • Full fart - Om kvardagsaktivitet og ein kropp i bevegelse
 • Smart mat for god helse - Om kva kroppen treng for å vekse og fungere som den skal
 • Tankens kraft - Korleis tankane påverkar handlingane våre, og korleis få fram dei gode tankane
 • Hald ut! - Om vegen vidare – på eigenhand
 • Uteøktar: Minst to av samlingane vil vere ute på tur eller ein annan aktivitet i lag

Vi jobbar med desse tema på ulike måtar, både gjennom samtale og refleksjon, praktiske øvingar, matlaging og fysisk aktivitet, rørsleglede og heimeoppgåver.

Første samling er for foreldre, resten av samlingane er for både foreldre og barn. Nokre dagar er vi samla, og nokre dagar vil foreldre og barn bli delt i grupper kvar for seg.

Omfang/kursdatoar

Kurset har 12 samlingar på to timar. Kurset strekker seg over en periode på seks måneder, og det vil vera mulighet for oppfølgingssamlingar i etterkant av kurset.
Torsdagar kl. 17.00 - 19.00.

2022:

 • Torsdag 27. oktober 
 • Torsdag 3. november
 • Torsdag 17. november
 • Torsdag 1. desember

2023:

 • Torsdag 12. januar
 • Torsdag 26. januar
 • Torsdag 9. februar
 • Torsdag 23. februar
 • Torsdag 9. mars
 • Torsdag 23. mars
 • Torsdag 13. april
 • Torsdag 27. april

Pris

Kurset kostar totalt kr. 500,- per familie som inkluderer kveldsmat og kursmateriell.

Påmelding

Ta kontakt med skulehelsetenesta (helsesjukepleiar/skulelege) for spørsmål og påmelding. Du kan òg kontakte Friskliv og meistring på e-post: Frisklivogmeistring@oygarden.kommune.no eller telefon 55 09 68 50

Arrangør

Friskliv og meistring.
Kurshaldarar: Unn Telle, Signe Havnen og Ida Hjorteset.