Mobbeombod i Vestland Aina Drage

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø. Mobbeombodet i Vestland er eit tilbod til alle barn og unge, og deira foreldre, som opplever å ikkje ha det bra i barnehagen eller på skulen. 

Ill.

Til alle føresette på Knappskog skule. Skuleåret er no slutt, og for meg er tida inne til å takka av som rektor på Knappskog skule. Eg vil takke alle foreldre for eit fantastisk samarbeid gjennom alle desse åra. 

Frå 1. juni til 31. august kan dei som går i 1. til 7. klasse (og som skal byrje i 1.klasse) delta på Sommarles.no. Sommarles gjer lesing endå gøyare, og det er heilt gratis å vere med!

 

Kommunepsykologane i Øygarden inviterer til temakveld om sinne hos barn. Korleis kan vi forstå denne kjensla, og kva kan vi vaksne gjere for å hjelpe? Psykologstudentar som har vore i praksis i kommunen held føredrag for å finne svar på dette.

 

På Knappskog skule brukar vi Transponder som digital meldingsbok. For å få tilgang til denne loggar du på transponder.no på nett, eller lastar ned appen «Transponder meldingsbok» i Google Play eller App store.

Ill. Pixabay

No nærmar julehøgtida seg og frå i dag er det juleferie for elevane på Knappskog skule. Førjulstida vart dessverre ikkje slik vi såg for oss den skulle bli, noko eg tykkjer er leit og rart.

I haust skal elevar på 5.-7. trinn gjennomføre elevundersøkinga. Elevundersøkinga er ei obligatorisk undersøking om læring og trivsel, og som vil gi lærarar og skuleleiing viktig informasjon om korleis elevane har det på skulen. Kontaktlærar vil gi nærare informasjon om tidspunkt for gjennomføring på det aktuelle trinnet.

Vi har gleda av å igjen kunne invitera foreldre på Knappskog skule til tradisjonelle julefestar her på Knappskog skule.

Skule og FAU har gjennom fleire år jobba målretta saman for å trygge skulevegen til elevane. Område vi har jobba mest med og som er blitt identifisert som den mest utrygge for mange, er rundkøyringa nede ved busshaldeplassen.

I dag er siste skuledag og det er ferie for elevar og dei fleste tilsette på Knappskog skule. Eg vil takke alle foreldre for eit godt samarbeid dette skuleåret.