I veke 11 og veke 12 skal Knappskog skule gjennomføre utviklingsamtalar.

I perioden 8. mars til 16. april skal 1.-3. trinn gjennomføre nasjonale kartleggingsprøver i lesing og rekning. I tillegg skal 3. trinn gjennomføre elektronisk kartleggingsprøve i engelsk.

I februar skal Knappskog skule gjennomføre eit foreldremøte på kvart trinn. Møte, som skal ha ein trivselsfremjande profil, er eit ledd i det viktige skule-heim samarbeidet til skulen, og foreldrekontaktane på trinnet skal vere medspelarar i organiseringa av møta.

Det er no klart for innskriving til 1. trinn for neste skuleår.

No nærmar julehøgtida seg, og i morgon er siste skuledag på Knappskog skule før jul. Det har vore ein uvanleg og krevjande haust for oss alle, og no skal det bli godt å senke skuldrane og kjenne på kvile og fred.

Søndag samla foreldra i Fau seg på Knappskog skule for å pynte skulen og skuleområde til advent. På grunn av koronapandemien er alt av julearrangement avlyst, og då ønskte foreldra å skape litt alternativ julestemning med eit lysande hjarte på skulebygningen.

Onsdag morgon vart det gjennomført ein trafikk-kontroll ved Knappskog skule. Politiet var til stades for å rettleie foreldre om korleis dei bør ferdast i område for at skuleborna skal oppleve skulevegen som trygg. 

I haust skal 5.-7. trinn gjennomføre elevundersøkinga. Informasjon om elevundersøkinga finn de på nettsida til Udir. Ytterlegare informasjon om tidspunkt for gjennomføring vil bli gitt av kontaktlærar.

Vi må dessverre avlysa dei tradisjonelle julefestane våre i år.

No er allereie første etappe av skuleåret gjennomført og elevane skal ha haustferie. Koronasituasjonen har gjort skulekvardagen litt annleis i år, sjølv om vi forsøker å gjere dagane så normal som mogeleg.