Søndag samla foreldra i Fau seg på Knappskog skule for å pynte skulen og skuleområde til advent. På grunn av koronapandemien er alt av julearrangement avlyst, og då ønskte foreldra å skape litt alternativ julestemning med eit lysande hjarte på skulebygningen.

Onsdag morgon vart det gjennomført ein trafikk-kontroll ved Knappskog skule. Politiet var til stades for å rettleie foreldre om korleis dei bør ferdast i område for at skuleborna skal oppleve skulevegen som trygg. 

I haust skal 5.-7. trinn gjennomføre elevundersøkinga. Informasjon om elevundersøkinga finn de på nettsida til Udir. Ytterlegare informasjon om tidspunkt for gjennomføring vil bli gitt av kontaktlærar.

På nettsida til Skyss finn du retningslinjer som gjeld for transport og skuleskyss på gult nivå. Skyss føljer til ein kvar tid dei nasjonale råda som gjeld smittevern i kollektivtrafikken. 

Vi må dessverre avlysa dei tradisjonelle julefestane våre i år.

I veke 43 og veke 44 skal Knappskog skule gjennomføre utviklingsamtalar.

No er allereie første etappe av skuleåret gjennomført og elevane skal ha haustferie. Koronasituasjonen har gjort skulekvardagen litt annleis i år, sjølv om vi forsøker å gjere dagane så normal som mogeleg. 

Bli med på årets TV-aksjon. Gå inn på blimed.no og les om korleis du kan bidra. Me inviterer born og vaksne til å vera med på verdas største dugnad 18. oktober. TV-aksjonen NRK 2020 går til arbeidet WWF gjer for å kjempa mot plast i havet.

Knappskog skule

Første og tredje trinn på Knappskog skule er sett i karantene på grunn av koronaviruset.

Skyss melder at streikevarselet omfattar alle organiserte bussjåførar i Vestland og vil etter det Skyss kjenner innebera at skuleelever ikkje kan basera seg på å reisa med buss til/frå skulen dersom streiken blir eit faktum.