Mange gler seg til juleavslutninga i barnehagen eller på skulen. 

- Vi er inne i ein periode med auka koronasmitte. Men dersom vi førebur oss godt og legg forholda godt til rette, er det forsvarleg å gjennomføra juleavslutningane slik situasjonen er no, seier smittevernlege Bjørg Møllerløkken.

Ill. Mostphotos

Det har vore ein del sjukdom i barnehagane og skulane den siste tida. Sjå flytskjema frå Folkehelseinstituttet om kva du skal gjera dersom du har nyoppståtte luftvegssymptom.

I haust skal elevar på 5.-7. trinn gjennomføre elevundersøkinga. Elevundersøkinga er ei obligatorisk undersøking om læring og trivsel, og som vil gi lærarar og skuleleiing viktig informasjon om korleis elevane har det på skulen. Kontaktlærar vil gi nærare informasjon om tidspunkt for gjennomføring på det aktuelle trinnet.

I veke 43 og veke 44 skal Knappskog skule gjennomføre utviklingsamtalar.

Vi har gleda av å igjen kunne invitera foreldre på Knappskog skule til tradisjonelle julefestar her på Knappskog skule.

Denne hausten lanserer Miljøagentene ein ny skulekampanje for tredjeklasse, med namnet De Grønne Forskerspirene. Det er ein spennende og lærerik konkurranse om energi, som vekkjer både forskarlysta og miljøengasjementet til elevene. 

Frå 16. august kan personar under 18 år som vert definert som nærkontaktar, men ikkje er husstandsmedlemer eller tilsvarande nære, få fritak for smittekarantene ved å følgja testregime i samsvar med retningslinjene til kommunen (§ 4 tredje ledd). 

Skule og FAU har gjennom fleire år jobba målretta saman for å trygge skulevegen til elevane. Område vi har jobba mest med og som er blitt identifisert som den mest utrygge for mange, er rundkøyringa nede ved busshaldeplassen.

Sommaraktivitetane for barn og ungdom er i gang, og framleis er det ledige plassar på ei rekke kjekke aktivitetar som startar måndag neste veke.

I dag er siste skuledag og det er ferie for elevar og dei fleste tilsette på Knappskog skule. Eg vil takke alle foreldre for eit godt samarbeid dette skuleåret.