Skjema

Her finn du aktuelle skjema for Knappskog skule.

Her kjem det informasjon om når du kan melda eleven din på leksehjelp for skuleåret 2020-2021.

Her finn du elektronisk skjema for bestilling av skulemelk.