Skjema

Her finn du aktuelle skjema for Knappskog skule.

Dersom du har eit barn som får spesialundervisning eller særskilt språkopplæring vil skulen vurdere om det skal gjerast fritak. Du får informasjon frå skulen om kva prøve det gjeld, og ein førespurnad om samtykke.

Her finn du elektronisk skjema for skuleskyss

Her kjem det informasjon om når du kan melda eleven din på leksehjelp for skuleåret 2020-2021.

Her finn du elektronisk skjema for bestilling av skulemelk.