Tidspunkt for foreldremøte vinter 2024

Det blir kalla inn til klasseforeldremøte med tema læringsmiljø på følgjande tidspunkt: