Justerer krinsgrensene for Knappskog og Kolltveit

Kommunestyret vedtok 22. februar at Blommenfeltet frå og med skuleåret 2024/2025 vert lagt til skulekrinsen til Kolltveit skule. 

Ordførar Tom Georg Indrevik. Frå kommunestyremøtet 22. februar. - Klikk for stort bileteOrdførar Tom Georg Indrevik. Frå kommunestyremøtet 22. februar.

Elevane som bur der og skal ta til i 1. klasse, skriv seg inn på Kolltveit skule. Elevar som bur i Blommenfeltet, og som allereie går på Knappskog skule, beheld plassen sin der, kan søkja om skulebyte til Kolltveit skule og vil få søknaden innvilga.

I saksutgreiinga kan du lesa fleire detaljar.