Velkommen til Stranda skule

Aktuelt

  • 01.09.2022 Mobbeombod
    Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø. Mobbeombodet i Vestland er eit tilbod til alle...
  • 26.08.2021 Ill. Cool Kids meistringskurs
    Velkommen til meistringskurs for barn i 5.-7. klasse!
  • 09.06.2021 Endring i §13 Ferie-SFO
    SFO følgjer skuleruta. Det er tilbod om ferie-SFO i haust- og vinterferie, og i sommarferie – inntil 2 veker i juni etter...

Kalender

Ingen planlagte hendingar