Om oss

Velkomen til den største barneskulen i Øygarden kommune!

Stranda skule ligg flott til heilt sør i Øygarden kommunen. I dag er vi ca. 380 elevar på vår skule. Det er 38 lærarar som har Stranda skule som arbeidsplass, inkludert leiinga. I tillegg er det 15 fagarbeidarar/ assistentar som gjer ein stor innsats kvar dag!

Stranda skule er bygd ut gjennom fleire periodar og framstår i dag som ein moderne og framtidsretta skule.

Visjon

Trivsel, leik og læring - hand i hand mot framtida!

Skulekrins

Det er elevar frå tre krinsar hjå oss; Klokkarvik, Tofterøy og Stranda.

Historikk

Gamledelen er frå 1986, men er totalrenovert. Skulen var ferdig med siste utbygging november 2019. Vi fekk 6 nye klasserom med tilhøyrande grupperom og garderobar. I tillegg fekk vi ny sløydsal. 

Dagsplan

  • 1.-4. trinn begynner skuledagen kl. 08.30, og sluttar kl. 13.05 kvar dag.
  • 5.-7. trinn begynner kl. 08.30 kvar dag, sluttar kl. 13.05 man, tys og fredag. Onsdag og torsdag sluttar dei kl. 14.25.

Trafikksikker skule

  • Vis omsyn til mjuke trafikkantar.
  • Bruk av- og påstigningslomma. Vi ynskjer minst mogleg køyring!
  • Elevane vert møtt av vaksen på busstoppet. Vi har og bussvakt som følgjer elevane til bussen etter undervisninga.
  • Sykkel/sparkesykkel: Det er viktig at elevane nyttar hjelm.
  • Vi har sykkeldag for elevar på 5. trinn om hausten, i samarbeid med Trygg Trafikk.
  • Vi har trafikkopplæring på alle klassetrinn

 

Skule-heim samarbeid

Symjeopplæring

På Stranda skule har alle trinn symjeopplæring kvar veke.

Fotogalleri

Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete