Logg inn

Her finn du innloggingar til ulike nettsider vi nyttar i undervisninga.

Aski Raski

Aski Raski er eit nettbasert verktøy for intensiv lesetrening. Elevar av Aski Raski lærar teknikken å lese gjennom trening i å høre, finne, skrive og lese enkeltord. ... Slik blir elevene gode til å uttale både lyder og ord hurtig og rett.

Salaby

Læringsverktøy for elevar frå 1. - 7. klasse

Kor Arti

Kor Arti' er ein digital plattform for å lære sang og musikk med fokus på elevaktivitet. Vi tilbyr eit rikt utval songer i ulike tema som skal kunne tilby ethvert fagområde eit alternativ til tradisjonell undervisning.

Kidsakoding - Scratch

Lag forteljingar, spel og animasjonar. 

Multu smart øving

Eit digitalt og adaptivt læremiddel i matematikk 1-7

Stairs 1 - 4 (lyd)

Her finner du all lyd til Stairs 1-4 og et utvalg av småbøkene Stairs 1-3 Readers, tilgjengelige som epekebøker med lyd. Du finner også ordinnlæringsspillet The Lost Turtle. Enjoy!

Stairs 5 - 7 (lyd)

Her finner du lyd til Stairs 5-7 Utgave 1 og 2. Lyden til utgave 1 er organisert som cd-ene, mens lyden til utgave 2 er organisert kapittelvis. Det er henvisninger til hvert spor.

Kartleggeren

Kikora - mattemaraton

Utforsking, problemløysing og trening i nye Kikora.