Skjema

Her finn du aktuelle skjema for Stranda skule.

Dersom du har eit barn som får spesialundervisning eller særskilt språkopplæring vil skulen vurdere om det skal gjerast fritak. Du får informasjon frå skulen om kva prøve det gjeld, og ein førespurnad om samtykke.

Du kan bestilla skulefrukt til skulemåltidet. Det vert levert assortert frukt i løpet av veka.

Her finn du elektronisk skjema for bestilling av skulemjølk.