Skulefrukt

Det var skuleåret 2022/23 for få elevar som hadde skulefrukt på skulen, som gjorde til at leverandør avvikla dette hos oss. Skulle det vere stor interesse, vil vi sjølvsagt få dette på plass att. 

Minnar om kor viktig det er med ei sunn og god skuleniste, slik at bornet ditt får nok energi til å lære.

På bestillingssida finn du oversikt over datoar for levering. Merk at det på skuledagar rett etter feriar ikkje alltid vert levert skulefrukt.

Bestill skulefrukt