Velkommen til Foldnes skule

Aktuelt

  • 15.01.2021 Søknad om skuleskyss 2021/2022
    Retten til skuleskyss gjeld til/frå skuletida/undervisningstida. Retten til skuleskyss gjeld ikkje til/frå leksehjelp...
  • 12.01.2021 Skulen er stengt grunna straumbrot
    Det er straumbrot på skulen og elevane vert difor sendt heim. Melding er sendt føresette.
  • 10.12.2020 Køyremønster
    På grunn av store mengder private bilar i tilknyting til køyring og henting av elevar, samt bussar som bringer og henter...

Kalender

Ingen planlagte hendingar