Velkommen til Foldnes skule

Aktuelt

  • 11.04.2021 Arkivfoto Det vert ikkje streik
    Det pågjekk lønsmekling mellom LO, YS og NHO på overtid utover sundagen. Ein eventuell streik ville fått store...
  • 06.04.2021 Ill. Colourbox Informasjon om Ferie-SFO
    I høve vedtektene for SFO, skal ferie SFO ha ope heile sommaren. Sjå vedtekter på heimesida til Øygarden kommune. Det har...
  • 15.01.2021 Søknad om skuleskyss 2021/2022
    Retten til skuleskyss gjeld til/frå skuletida/undervisningstida. Retten til skuleskyss gjeld ikkje til/frå leksehjelp...

Kalender

Ingen planlagte hendingar