Retten til skuleskyss gjeld til/frå skuletida/undervisningstida. Retten til skuleskyss gjeld ikkje til/frå leksehjelp eller skolefritidsordning (SFO).

Det er straumbrot på skulen og elevane vert difor sendt heim. Melding er sendt føresette.

På grunn av store mengder private bilar i tilknyting til køyring og henting av elevar, samt bussar som bringer og henter elevar, ber vi føresette ta omsyn til anbefalt køyremønsteret. No i den mørkaste tida ber vi og om at elevar har refleks eller refleksvest på seg, også dei som vert køyrd til skulen.

Powerpoint frå infomøtet.

Musikklaget Fjellklang ønsker nye medlemmer velkommen: Tirsdag 27.10 kan de som ønsker komme innom på Brattholmen skole for å prøve et instrument og snakke med oss (se vedlegg). Vil du spille i korps (PDF, 460 kB)

  

Foldnes skole arrangerer  leselystaksjon hver høst. Målet med aksjonen er at elevene skal få oppleve gleden ved å lese og dermed bli motivert til å lese mer!

Bli med på årets TV-aksjon. Gå inn på blimed.no og les om korleis du kan bidra. Me inviterer born og vaksne til å vera med på verdas største dugnad 18. oktober. TV-aksjonen NRK 2020 går til arbeidet WWF gjer for å kjempa mot plast i havet.

Elevar og tilsette som har milde luftvegssymptom og sjukdomsfølelse skal ikkje møta på skulen, men halda seg heime til allmenntilstanden er god. Elevar og tilsette kan koma tilbake til skulen når dei føler seg friske og feberfri, sjølv om dei framleis har nokre symptom på luftvegsinfeksjonar.

Som skule må vi finne løysingar som sikrar at elevar som ikkje kan møte på skulen får eit forsvarleg opplæringstilbod heime. Dette gjeld elevar som har milde luftvegssymptomer eller føler seg sjuk, og elevar som er i karantene eller isolasjon. 

 

På nettsida til Regjeringen finn du kortversjon av det du treng å vite som føresett i forbindelse med koronasituasjonen.