Klasse 4a på Foldnes skule gjekk til topps i batterijakta 2022.

Det stor stemning i klasse 4a på Foldnes skule i dag då ordførar Tom Georg Indrevik dukka opp og overraskande fortalde at klassen gjekk til topps i konkurransen om å samla inn batteri.
- Dykkar klasse har samla inn 768 kilo batteri. Dette utgjer 35 kilo per elev, sa ordføraren.

Ill. Pixabay

Regjeringa har signalisert at frå skulestart hausten 2022 får alle barn på 1. trinn gratis SFO i 12 timer kvar veke. Det betyr at dei som har deltidsplass som er inntil 12 timer i veka vil få denne gratis, og at prisen for et heiltidstilbod også vil bli rimelegare.

Frå 30. august til 24. september tek 7. trinn ved Foldnes skule del i Miljøagentane si konkurranse Beintøft.

Klasseforeldremøtet blir i gymsalen. Begge føresette kan stille på møte. Alle må passe smittevern og halde avstand.

SFO følgjer skuleruta. Det er tilbod om ferie-SFO i haust- og vinterferie, og i sommarferie – inntil 2 veker i juni etter at skulen tek ferie, og inntil 2 veker i august før skulestart på nokre skular (gjeld for dei barna som har plass i SFO og ikkje nye 1. klassingar). SFO er stengd i juli.

Denna veka vart det endelig klart for skulebesøk for dei nye førsteklassingane. Her finn du presentasjon med mye nyttig informasjon (PDF, 530 kB).

I koronarestriksjonenes år ble 17.mai-tradisjonene likevel ivaretatt på Foldnes skule.


Etter innspill fra FAU gjennomførte alle klassene 17.mai-leker skoleplassen i løpet av siste uka før nasjonaldagen. Noen klasser besøkte sjukeheimen og bu- og servicesenteret og holdt flotte utekonserter med sang og dans for de eldre. I tillegg hadde flere av klassene tegnet fine tegninger som bu- og servicesenteret ønsket å pynte veggene med. Klassene laget også kreativ kunst som skulle pynte bilkortesjeruta på 17.mai.

17.mai-tog ble det også – med flaggborg, faner og eget trommeorkester. En fin runde med hurrarop og flagg ble avsluttet med et samstemt «Ja, vi elsker» og is til alle fra FAU.

 

  

 

 

 

 

Kvart år i mai er det ein nasjonal matematikkonkurranse som heiter Kikora Mattemaraton. Her er målet at kvar elev skal rekne så mange maratonløyper med matematikkoppgåver som mogleg og gå så mange maraton-distanser som mogleg. 

I høve vedtektene for SFO, skal ferie SFO ha ope heile sommaren. Sjå vedtekter på heimesida til Øygarden kommune. Det har vore oppe ei sak til politisk behandling om vedtektene skal endrast, slik at ferie SFO heldt stengt i juli. Saka skal opp til ny politisk behandling i høve dette 29. april.