Skjema

Her finn du aktuelle skjema for Foldnes skule.

Når det ligg føre kommunalt vedtak om særleg farleg eller vanskeleg skuleveg kan du søkje om å få gratis skyss til skulen. I skjema under finn du informasjon om rett til skyss ved farleg skuleveg.

Her finn du elektronisk skjema for bestilling av skulemelk.

Vi har tilbod om leksehjelp for elevar på 5. til og med 7. trinn.