Velkommen til Foldnes skule

Aktuelt

  • 28.07.2021 Velkomen til ferie- SFO
    Her finn du viktig informasjon for ditt/dine barn som har fått tildelt plass på ferie-SFO på Foldnes skule. Ferie-SFO har...
  • 25.06.2021 Sommar i Øygarden
    Sommaraktivitetane for barn og ungdom er i gang, og framleis er det ledige plassar på ei rekke kjekke aktivitetar som...
  • 09.06.2021 Endring i §13 Ferie-SFO
    SFO følgjer skuleruta. Det er tilbod om ferie-SFO i haust- og vinterferie, og i sommarferie – inntil 2 veker i juni etter...

Kalender

Ingen planlagte hendingar