Vi oppmodar deg til å vera med i bilkortesjen for å skapa stemning på 17. mai!
Det blir 17. mai 2021 slik som i fjor. Les i linken under for meir informasjon.

https://www.oygarden.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/17-mai-2021/pamelding-til-bilkortesje-17-mai/

Kvart år i mai er det ein nasjonal matematikkonkurranse som heiter Kikora Mattemaraton. Her er målet at kvar elev skal rekne så mange maratonløyper med matematikkoppgåver som mogleg og gå så mange maraton-distanser som mogleg. 

Leiar i elevrådet på Ulveset skule, Oline Kaalaas, tek imot ballen frå ordførar Tom Georg Indrevik. Nedanfor ser du bilete frå dei andre skulane.

I løpet av ei god vekes tid leverte ordførar Tom Georg Indrevik ut berekraftsball til alle skulane i kommunen. 

  

 

God påske til elevar og føresette frå alle tilsette på Sund ungdomsskule. Me håpar de får ei fin påskeveke. Me gler oss til å sjå dykk att tysdag 6.april.

Nærskuleprinsippet gjeld inntak til vg1 frå skuleåret 2021/2022. Du høyrer til eit nærskuleområde utifrå kva kommune du er folkeregistrert i.

Dei flotte elevane i programmering på 8.trinn har i haust jobba med å programmere robotar. Dei har bygd ulike typar robotar, og programmert dei til å gjere ulike oppgåver. Dette har vore spanande og lærerikt! Her er nokre bilete av robotane.

 Teknologigjengen på 10.trinn har hatt eit prosjekt i haust med å lage ein bil som vert driven av ei musefelle.

Kvar gruppe har designa og laga sin eigen bil som hadde som mål å kome så langt som mogleg.

Her er nokre bilete av bilane.

 

 

 

 

 

 

 

Bli med på årets TV-aksjon. Gå inn på blimed.no og les om korleis du kan bidra. Me inviterer born og vaksne til å vera med på verdas største dugnad 18. oktober. TV-aksjonen NRK 2020 går til arbeidet WWF gjer for å kjempa mot plast i havet.

I dag, måndag 28.09, blei 8.trinn sett i karantene. Dette som eit føre-var-tiltak etter råd frå smittevernlegen. Ingen elevar på Sund ungdomsskule har enno fått påvist smitte, men ein elev på 8.trinn har ein føresett som har testa positivt for Covid-19 og det er mistanke om smitte hos eleven.

Vi har fått melding om at vi har ein elev på 8.trinn som har symptom og ventar på prøvesvar i samband med testing av Covid-19.  Etter råd frå smittevernlege blir heile 8. trinn sett i karantene måndag 28.september og skal difor ikkje møte på skulen.