På nettsida til Skyss finn du retningslinjer som gjeld for transport og skuleskyss på gult nivå. Skyss føljer til ein kvar tid dei nasjonale råda som gjeld smittevern i kollektivtrafikken. 

Sund ungdomsskule

Elevane på Sund ungdomsskule vert haldne heime til og med torsdag 5. november. Alle elevane får fjernundervisning. Tre klassar, to arbeidslivsfag og eitt valfag er sett i karantene.

  

Illustrasjon

Fire nye klassar på Sund ungdomsskule er tekne ut i karantene inntil vidare. Som eit føre-var-tiltak har rektor avgjort at alle elevane på skulen held seg heime frå og med tysdag.

  


 

Sund ungdomsskule

Det er påvist koronasmitte hjå to personar frå Øygarden kommune. Eín av dei er elev i klasse 10d på Sund ungdomsskule.

  

Bli med på årets TV-aksjon. Gå inn på blimed.no og les om korleis du kan bidra. Me inviterer born og vaksne til å vera med på verdas største dugnad 18. oktober. TV-aksjonen NRK 2020 går til arbeidet WWF gjer for å kjempa mot plast i havet.

Sund ungdomsskule

I dag er det påvist smitte hjå to innbyggjarar i Øygarden. Den eine er elev i klasse 8c på Sund ungdomsskule. Heile trinnet, det vil seia 104 elevar, får fjernundervisning ut veka.

 

I dag, måndag 28.09, blei 8.trinn sett i karantene. Dette som eit føre-var-tiltak etter råd frå smittevernlegen. Ingen elevar på Sund ungdomsskule har enno fått påvist smitte, men ein elev på 8.trinn har ein føresett som har testa positivt for Covid-19 og det er mistanke om smitte hos eleven.

Vi har fått melding om at vi har ein elev på 8.trinn som har symptom og ventar på prøvesvar i samband med testing av Covid-19.  Etter råd frå smittevernlege blir heile 8. trinn sett i karantene måndag 28.september og skal difor ikkje møte på skulen.

Skyss melder at streikevarselet omfattar alle organiserte bussjåførar i Vestland og vil etter det Skyss kjenner innebera at skuleelever ikkje kan basera seg på å reisa med buss til/frå skulen dersom streiken blir eit faktum.

Elevar og tilsette som har milde luftvegssymptom og sjukdomsfølelse skal ikkje møta på skulen, men halda seg heime til allmenntilstanden er god. Elevar og tilsette kan koma tilbake til skulen når dei føler seg friske og feberfri, sjølv om dei framleis har nokre symptom på luftvegsinfeksjonar.