Ill-foto

Barnehagar og skular i Øygarden skal så raskt som mogleg over på gult nivå. Den kommunale kriseleiinga (KKL) har konkludert med dette måndag ettermiddag etter at kommuneoverlegen og smittevernlegen har drøfta smittesituasjonen og kapasiteten til TISK og vaksinasjonsapparatet. (TISK: testing, isolering, smittesporing og karantene).

 

Frå 16. august kan personar under 18 år som vert definert som nærkontaktar, men ikkje er husstandsmedlemer eller tilsvarande nære, få fritak for smittekarantene ved å følgja testregime i samsvar med retningslinjene til kommunen (§ 4 tredje ledd). 

Sommaraktivitetane for barn og ungdom er i gang, og framleis er det ledige plassar på ei rekke kjekke aktivitetar som startar måndag neste veke.

 

Det er ikkje manga dagar att på skulen for avgangselevane våre. Denne veka har dei så langt hatt fotballturnering på Hald Stadion, volleyballturnering på skulen og bading og grilling i stranda ved Panorama. 

Vi oppmodar deg til å vera med i bilkortesjen for å skapa stemning på 17. mai!
Det blir 17. mai 2021 slik som i fjor. Les i linken under for meir informasjon.

https://www.oygarden.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/17-mai-2021/pamelding-til-bilkortesje-17-mai/

Kvart år i mai er det ein nasjonal matematikkonkurranse som heiter Kikora Mattemaraton. Her er målet at kvar elev skal rekne så mange maratonløyper med matematikkoppgåver som mogleg og gå så mange maraton-distanser som mogleg. 

Leiar i elevrådet på Ulveset skule, Oline Kaalaas, tek imot ballen frå ordførar Tom Georg Indrevik. Nedanfor ser du bilete frå dei andre skulane.

I løpet av ei god vekes tid leverte ordførar Tom Georg Indrevik ut berekraftsball til alle skulane i kommunen. 

  

 

God påske til elevar og føresette frå alle tilsette på Sund ungdomsskule. Me håpar de får ei fin påskeveke. Me gler oss til å sjå dykk att tysdag 6.april.

Nærskuleprinsippet gjeld inntak til vg1 frå skuleåret 2021/2022. Du høyrer til eit nærskuleområde utifrå kva kommune du er folkeregistrert i.

Dei flotte elevane i programmering på 8.trinn har i haust jobba med å programmere robotar. Dei har bygd ulike typar robotar, og programmert dei til å gjere ulike oppgåver. Dette har vore spanande og lærerikt! Her er nokre bilete av robotane.