Nærskuleprinsippet gjeld inntak til vg1 frå skuleåret 2021/2022. Du høyrer til eit nærskuleområde utifrå kva kommune du er folkeregistrert i.

Dei flotte elevane i programmering på 8.trinn har i haust jobba med å programmere robotar. Dei har bygd ulike typar robotar, og programmert dei til å gjere ulike oppgåver. Dette har vore spanande og lærerikt! Her er nokre bilete av robotane.

 Teknologigjengen på 10.trinn har hatt eit prosjekt i haust med å lage ein bil som vert driven av ei musefelle.

Kvar gruppe har designa og laga sin eigen bil som hadde som mål å kome så langt som mogleg.

Her er nokre bilete av bilane.

 

 

 

 

 

 

 

Bli med på årets TV-aksjon. Gå inn på blimed.no og les om korleis du kan bidra. Me inviterer born og vaksne til å vera med på verdas største dugnad 18. oktober. TV-aksjonen NRK 2020 går til arbeidet WWF gjer for å kjempa mot plast i havet.

I dag, måndag 28.09, blei 8.trinn sett i karantene. Dette som eit føre-var-tiltak etter råd frå smittevernlegen. Ingen elevar på Sund ungdomsskule har enno fått påvist smitte, men ein elev på 8.trinn har ein føresett som har testa positivt for Covid-19 og det er mistanke om smitte hos eleven.

Vi har fått melding om at vi har ein elev på 8.trinn som har symptom og ventar på prøvesvar i samband med testing av Covid-19.  Etter råd frå smittevernlege blir heile 8. trinn sett i karantene måndag 28.september og skal difor ikkje møte på skulen.

Elevar og tilsette som har milde luftvegssymptom og sjukdomsfølelse skal ikkje møta på skulen, men halda seg heime til allmenntilstanden er god. Elevar og tilsette kan koma tilbake til skulen når dei føler seg friske og feberfri, sjølv om dei framleis har nokre symptom på luftvegsinfeksjonar.

På nettsida til Regjeringen finn du kortversjon av det du treng å vite som føresett i forbindelse med koronasituasjonen.

 

På Sund ungdomssskule skal vi ta i bruk Transponder som digital meldingsbok frå veke 38.  For å få tilgang til denne loggar du på transponder.no på nett, eller lastar ned appen «Transponder meldingsbok» i Google Play eller App store.

I samband med «Friluftslivets uke 2020» inviterer Øygarden kommune innbyggjarane til tur med meining der deltakarane ryddar avfall langs strendene og i skjergarden vår.