Skjema

Her finn du aktuelle skjema for Sund ungdomsskule.

Dersom du har eit barn som får spesialundervisning eller særskilt språkopplæring vil skulen vurdere om det skal gjerast fritak. Du får informasjon frå skulen om kva prøve det gjeld, og ein førespurnad om samtykke.

Frå og med 8. årstrinnet skal alt fråver førast på vitnemålet. Fråvær skal førast i dagar og enkelttimar. Enkelttimar kan ikkje konverterast til dagar.