Skjema

Her finn du aktuelle skjema for Sund ungdomsskule.

Frå og med 8. årstrinnet skal alt fråver førast på vitnemålet. Fråvær skal førast i dagar og enkelttimar. Enkelttimar kan ikkje konverterast til dagar.