Sletting av fråver

Frå og med 8. årstrinnet skal alt fråver førast på vitnemålet. Fråvær skal førast i dagar og enkelttimar. Enkelttimar kan ikkje konverterast til dagar. 

Eleven eller foreldra kan krevje at årsaka til fråveret blir ført på eit vedlegg til vitnemålet. Dette gjeld berre når eleven har lagt fram dokumentasjon på årsaka til fråveret.

Søknad om sletting av fråver (DOC, 47 kB)