Praktisk informasjon

Opningstid

Kl. 07.00 til skulestart. Etter skuletid til 16.30.

Kontakt oss

  • 1. klasse: 415 80 211
  • 2. klasse: 415 84 656
  • 3. og 4. klasse: 906 08 909
  • Turtelefon: 988 56 963

Mat

Elevane får normalt sett havregraut om morgonen på SFO. Men av omsyn til  smitteverntiltaka som skulen følgjer, må barna ha med eigen matpakke om dei vil ete frukost på SFO om morgonen.

Dagsrytme

  • Etter undervisninga kl. 13.05 samlast elevane trinnvis på klasseromma.
  • Vi startar med at elevane et matpakken sin.
  • Etter matpausen er vi ute og gjer ulike aktivitetar.

Henting på SFO

Når barna blir henta av andre enn dei som henter dei til vanlig, ber vi dykk om å sende ei skriftleg melding via kontaktlærar om dette. Dersom barnet ikkje skal på SFO skal også melding sendast til kontaktlærar.

Hugs alltid å gje beskjed til ein tilsett i SFO når du hentar barnet ditt!