Praktisk informasjon

Opningstid

Kl. 07.00 til skulestart
Etter skuletid til 16.30

Telefonnumre:

1. kl: 41580211

2. kl: 41584656

3.+4. kl: 90608909

TUR TLF: 98856963

Mat

Elevane får normalt sett havregraut om morgonen på SFO. Men av omsyn til  smitteverntiltaka som skulen følgjer, må barna ha med eigen matpakke om dei vil ete frukost på SFO om morgonen.

Dagsrytme

  • Etter undervisninga kl. 13.05 samlast elevane trinnvis på klasseromma.
  • Vi startar med at elevane et matpakken sin.
  • Etter matpausen er vi ute og gjer ulike aktivitetar.

Henting på SFO

Når barna blir henta av andre enn dei som henter dei til vanlig, ber vi dykk om å sende ei skriftleg melding via kontaktlærar om dette. Dersom barnet ikkje skal på SFO skal også melding sendast til kontaktlærar.

Hugs alltid å gje beskjed til ein tilsett i SFO når du hentar barnet ditt!