Vurdering for læring (VfL)

Vurdering har stor innverknad på elevane si læring. God vurderingspraksis motiverer og har læring som mål.

På nettsida til Udir.no finn du meir informasjon om vurdering for læring.