Trivselsprogrammet (TL)

Mål for programmet

  • Fremje auka og meir variert leik/aktivitet i storfriminutta.
  • Leggje til rette for at elevar skal kunne byggje gode venskapsforhold.
  • Redusere konfliktar mellom elevar.
  • Fremje verdiar som inkludering, venlegheit og respekt.

TL-koordinator på skulen

Fornamn Etternamn
E-post: 

På nettsida til Trivselsleder.no finn du meir informasjon.