Leselos

«Leselos» er eit verkty for å styrke grunnskuleelevane si lesing i alle fag.

Materialet består av ein sirkelmodell som viser lesinga sine sentrale område og eit observasjonsskjema som lærarar bruker som grunnlag for å rettleie eller «lose» elevane vidare i den fagspesifikke leseutviklinga.

Plakat for Leselos

Plakat for Leselos - Klikk for stort bilete