IKT

Elevdata

Har skulen registrert korrekt informasjon om eleven?

Det er viktig at alle data som skulen har registrert i sitt datasytem er korrekte. Det er ikkje så greit om namnet er skrive feil på vitnemål eller i datasystem som t.d. Google Disk. Viss de skiftar adresse eller telefonnummer, er det viktig at skulen får beskjed om dette. 

Du kan no registrere data elektronisk og skrive ut skjema. Send skjema til skulen med eleven og levèr det til kontaktlærar eller kontoret.

IKT-plan

Digital kompetanse og digitale ferdigheter. Støtte til digital praksis i barnehagen og digital læring i skulen.

Nettvett

Nettvett.no er eit nettstad kor du finn informasjon, råd og rettleiing om sikrare bruk av Internett. Informasjonen er retta både mot enkeltpersoner frå barn til vaksne, forbrukarar og små og mellomstore bedrifter.

DUbestemmer.no

Om personvern, nettvett og digital dømmekraft

Hurtigtastar Chromebook

Her finn du oversikt over hurtigtatstar for Chromebook