Førebyggjande avdeling

Førebyggjande avdeling har ansvaret for all førebyggjande aktivitet som er tillagt Øygarden brann og redning.

Avdelinga har ansvaret for m.a. følgjande område:

 • tilsyn med særskilte brannobjekt
 • tilsyn på anlegg med farlig stoff
 • kurs innan brannvern og førstehjelp
 • risiko- og sårbarhetsanalyser
 • brannførebyggjande prosjekt og kampanjar
 • feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Tilsette

Avdelinga har følgjande stillingar:

 • avdelingsleiar, Ove Geir Stusdal
 • branningenør, Jan Gaute Fjeldstad Haug

Seksjon for feiing og tilsyn med fyringsanlegg:

 • seksjonsleiar, Leif Ole Reithaug
 • feiarinspektør
 • 4 x feiarsveinar/feiar
 • lærling i brannførebyggjarfaget

Seksjon for hms-tilsyn og opplæring:

 • seksjonsleiar, Kristine Fretheim
 • 2 x branninspektør

Øygarden brann og redning er godkjent som lærebedrift innan brannførebyggjarfaget. 

Alt førebyggjande personell held til på Ågotnes brannstasjon, og det er 11 årsverk innan det førebyggjande arbeidet.

Kontakt oss

Ove Geir Stusdal
avdelingsleiar
ove.stusdal@oygarden.kommune.no
Telefon: 480 23 317


Jan Gaute Fjeldstad Haug
branningneiør
jan.haug@oygarden.kommune.no
Telefon: 489 90 747


Kristine Fretheim
seksjonsleiar
HMS-tilsyn og opplæring

kristine.fretheim@oygarden.kommune.no
Telefon: 930 16 728


Torbjørn Borgen
branninspektør
HMS-tilsyn og opplæring

torbjorn.borgen@oygarden.kommune.no
Telefon: 459 55 935 (dagtid)


Just Ludvik Indrebø Arnevik
branninspektør
HMS-tilsyn og opplæring

just.arnevik@oygarden.kommune.no
Telefon: 922 55 914 (dagtid)


Leif Ole Reithaug
seksjonsleiar
feiing og tilsyn med fyringsanlegg

leif.reithaug@oygarden.kommune.no
Telefon: 922 03 123


Magnus Storesund
feiarinspektør
feiing og tilsyn med fyringsanlegg

magnus.storesund@oygarden.kommune.no
Telefon: 930 48 826 (dagtid)


John-Erik Mæland
feiarsvein
feiing og tilsyn med fyringsanlegg

john.maland@oygarden.kommune.no
Telefon: 934 14 620 (dagtid)


Vibecke Skjerping
feiar
feiing og tilsyn med fyringsanlegg

vibecke.skjerping@oygarden.kommune.no
Telefon: 934 14 524 (dagtid)


​​​​​​​Emil Matheo Jacobsen Helle
lærling
feiing og tilsyn med fyringsanlegg

emil.helle@oygarden.kommune.no