Førebyggjande avdeling

Førebyggjande avdeling har ansvaret for all førebyggjande aktivitet som er tillagt Øygarden brann og redning.

Arbeidsoppgåver

 • Tilsyn med særskilte brannobjekt
 • Feiing
 • Tilsyn med fyringsanlegg
 • Tilsyn på anlegg med farlig stoff
 • Kurs innan brannvern og førstehjelp
 • Brannførebyggjande prosjekt og kampanjar

Tilsette

Avdelinga har følgjande stillingar:

 • Avdelingsleiar Ove Geir Stusdal

Seksjon for feiing og tilsyn med fyringsanlegg

 • Seksjonsleiar, feiarmeister Leif Ole Reithaug
 • 4 x feiarsvein
 • 1 x feiarlærling

Seksjon for hms-tilsyn og opplæring

 • Seksjonsleiar, Kristine Fretheim
 • 2 x branninspektør

Øygarden brann og redning er godkjent som lærebedrift innan feiarfaget og har opplæring av lærlingar. 

Alt førebyggjande personell held til på Ågotnes brannstasjon

Ove Geir Stusdal
Avdelingsleiar
E-post
Mobil 480 23 317
Leif Ole Reithaug
Seksjonsleiar, Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
E-post
Mobil 922 03 123
Kristine Fretheim
Seksjonsleiar HMS-tilsyn og opplæring
E-post
Mobil 930 16 728