Førebyggjande avdeling

Førebyggjande avdeling har ansvaret for all førebyggjande aktivitet som er tillagt Øygarden brann og redning.

Arbeidsoppgåver

 • Tilsyn med særskilte brannobjekt
 • Feiing
 • Tilsyn med fyringsanlegg
 • Tilsyn på anlegg med farlig stoff
 • Kurs innan brannvern og førstehjelp
 • Brannførebyggjande prosjekt og kampanjar

Tilsette

Avdelinga har følgjande stillingar:

 • avdelingsleiar Ove Geir Stusdal

 

Seksjon for feiing og tilsyn med fyringsanlegg

 • seksjonsleiar, Leif Ole Reithaug
 • feiarinspektør
 • 4 x feiarsvein
 • lærling i brannførebyggjarfaget

 

Seksjon for hms-tilsyn og opplæring

 • seksjonsleiar Kristine Fretheim
 • 2 x branninspektør

Øygarden brann og redning er godkjent som lærebedrift innan brannførebyggjarfaget. 

Alt førebyggjande personell held til på Ågotnes brannstasjon, og der er omlag 11 årsverk innan det førebyggjande arbeidet.

Kontakt oss


Ove Geir Stusdal
Avdelingsleiar
E-post: ogs@oybr.no
Telefon: 480 23 317


Leif Ole Reithaug
Seksjonsleiar,
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

E-post: lor@oybr.no
Telefon: 922 03 123


Kristine Fretheim
Seksjonsleiar
HMS-tilsyn og opplæring

E-post: kf@oybr.no
Telefon: 930 16 728