Førebyggjande avdeling

Førebyggjande avdeling har ansvaret for all førebyggjande aktivitet som er tillagt Øygarden brann og redning.

Avdelinga har ansvaret for m.a. følgjande område:

 • tilsyn med særskilte brannobjekt
 • tilsyn på anlegg med farlig stoff
 • kurs innan brannvern og førstehjelp
 • risiko- og sårbarhetsanalyser
 • brannførebyggjande prosjekt og kampanjar
 • feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Tilsette

Avdelinga har følgjande stillingar:

 • avdelingsleiar, varabrannsjef Ove Geir Stusdal
 • branningenør, Jan Gaute Fjeldstad Haug

Seksjon for feiing og tilsyn med fyringsanlegg:

 • seksjonsleiar, Leif Ole Reithaug
 • feiarinspektør
 • 3 x feiarsveinar/feiar
 • lærling i brannførebyggjarfaget

Seksjon for hms-tilsyn og opplæring:

 • seksjonsleiar, Kristine Fretheim
 • 2 x branninspektør

Øygarden brann og redning er godkjent som lærebedrift innan brannførebyggjarfaget. 

Alt førebyggjande personell held til på Ågotnes brannstasjon, og det er 11 årsverk innan det førebyggjande arbeidet.

Kontakt oss

 

Ove Geir Stusdal
avdelingsleiar, varabrannsjef
ove.stusdal@oygarden.kommune.no
Telefon: 480 23 317

Jan Gaute Fjeldstad Haug
branningneiør
jan.haug@oygarden.kommune.no
Telefon: 489 90 747

Kristine Fretheim
seksjonsleiar
HMS-tilsyn og opplæring
kristine.fretheim@oygarden.kommune.no
Telefon: 930 16 728

Torbjørn Borgen
branninspektør
HMS-tilsyn og opplæring
torbjorn.borgen@oygarden.kommune.no
Telefon: 459 55 935 (dagtid)

Just Ludvik Indrebø Arnevik
branninspektør
HMS-tilsyn og opplæring
just.arnevik@oygarden.kommune.no
Telefon: 922 55 914 (dagtid)

Leif Ole Reithaug
seksjonsleiar
feiing og tilsyn med fyringsanlegg
leif.reithaug@oygarden.kommune.no
Telefon: 922 03 123

Magnus Storesund
feiarinspektør
feiing og tilsyn med fyringsanlegg
magnus.storesund@oygarden.kommune.no
Telefon: 930 48 826 (dagtid)

Mathias Nybø
feiarsvein/brannførebyggjar
feiing og tilsyn med fyringsanlegg
mathias.nybo@oygarden.kommune.no
Telefon: 474 72 724 (dagtid)

Terje Greibrokk Dolve (juni 2024)
feiarsvein/brannførebyggjar
feiing og tilsyn med fyringsanlegg
 

Vibecke Skjerping
feiar/brannførebyggjar
feiing og tilsyn med fyringsanlegg
vibecke.skjerping@oygarden.kommune.no
Telefon: 934 14 524 (dagtid)

​​​​​​​Emil Matheo Jacobsen Helle
lærling brannførebyggjarfaget
feiing og tilsyn med fyringsanlegg
emil.helle@oygarden.kommune.no