Ågotnes brannstasjon

Ågotnes brannstasjon er hovudbrannstasjonen vår, og er lokalisert vis-a-vis Coast Center Base på Ågotnes, i midtre del av Øygarden kommune. Her her administrasjonsavdelinga, førebyggjande avdeling, og beredskapsavdelinga sine heiltidstilsette.

Utstyr

Stasjonen er utstyrt med mellom anna:

 • Mannskapsbil  (Ø.1.1)
 • Tankbil (Ø.1.4)
 • Fremskutt eining  (Ø.1.6)
 • Innsatslederbil (Ø.0.1)
 • Feie- og tilsynsbilar (A, B, C, D, E)
 • Stasjonsbil (F)
 • Båt og diverse tilhengjarar
 • Overflateredningsutstyr m.m.
 • Verkstad for kontroll av røykdykkarutstyr og slangar
 • Verkstad for feiarane og materiell for brannvernopplæring
 • Vaskeri og div. lager
 • Stort undervisningsrom, møterom og kontorar