Utkast til samfunnsdelen til kommuneplanen for Øygarden 2022-2034 er no ute på høyring. Vi ønsker å invitera til god debatt om utkastet til samfunnsdelen. Difor oppmodar vi alle som er interessert i framtida til kommunen om å engasjera seg i høyringsperioden.

80 personar møtte opp på samlinga i Straume Teknologisenter tysdag.

Ordførar Tom Georg Indrevik fekk æra av å opna den  første samlinga for prosjektet om eit berekraftig og innovativt næringsliv i Øygarden. 80 personar fekk ein presentasjon av ein variert og vekstkraftig næringsliv på samlinga på tysdag.

 

Arbeidet med carbonfangsanlegget i Energiparken er i full gang.

H2 Productions har signert en kontrakt med ZEG Power om kjøp av hydrogenanlegg.

 

Aleksander Helmersberg i Milla Says har god erfaring med tildeling av krisemidlar. Til høgre; dagleg leiar i Øygarden næringsutvikling

Denne våren vert det delt ut inntil 14,3 millionar kroner til næringslivet i Øygarden som er særleg ramma av lokale eller nasjonale smittverntiltak.
- Søk med ein gang dersom verksemda di er ramma av tiltaka, seier dagleg leiar i Øygarden næringsutvikling, Anita Mannes.

   

Meld deg på Nettbasert etablererprogram!

  

 Lurer du på korleis du skal gå fram når du startar eigen bedrift eller korleis du kan finne ut om du skal satse på ideen?
Gjennom ni nettbaserte samlingar får du svar på det - og meir.

Den første samlinga er 3. mai. Alle samlingane startar kl. 16 (varighet mellom 60-90 minutt).

Det er begrenset med antall plassar. Vi følgjer difor førstemann-til-mølla-prinsippet. Programmet er gratis.

 

Les meir og meld deg på her