Det blå-grøne skiftet

Bli med å skape eit berekraftig og innovativt næringsliv i Øygarden! 

Med den fremste ekspertisen frå næringsliv, kapitalmiljø, akademia, klynger og entreprenørskap skal vi legge til rette for kompetanseoverføring og partnarskap.

Aktuelt