Om Øygarden næringsutvikling KF

Øygarden er ein av dei mest spennande regionane for grøn vekst, med Northern Lights (CO2-lagring) og den første heilelektriske hamna i Europa.

Vi er i tillegg kommunen i Vestland fylke med lengst kystlinje for grøn marin utvikling.

Øygarden næringsutvikling KF fungerer som Øygarden kommune si næringseining.

Formålet vårt er å:

  • stimulere og leggje til rette for utvikling i både privat og offentleg næring i Øygarden kommune.
  • bidra til etablering av nye arbeidsplassar i regionen, samt vidareutvikle dei eksisterande. 
  • Leggje til rette for nytt næringsliv og gjere regionen attraktiv med innovative arbeidsplassar og dyktige innbyggjarar.

Som nest største kommune i Vestland fylke og nabo til Bergen, har Øygarden god tilgang på kompetanse. Straume sentrum ligg kun 20 minuttar frå Bergen Lufthavn.

Har du, eller ønskjer du å starte bedrift i Øygarden? Då vil vi leggje forhold til rette for at du og di bedrift skal få dei beste vilkåra for utvikling.

Planlegg du å flytte bedrifta di til Øygarden og treng rettleiing eller næringsareal? Vi kan hjelpe deg på veg.