Etablere verksemd

Lyst til å starte ein bedrift?

Å starte og drive ein bedrift er meningsfylt og stimulerande, men kan også vera krevjande. Etablerersenteret held kurs i å etablere di bedrift og tilbyr rådgjeving til både gründarar og oppstartsbedrifter.

nettsida til Etablerersenteret finn du meir informasjon.

Øygarden kommune samarbeidar med Etablerersenteret.