Om oss

Velkommen til Klokkarvik barnehage

Klokkarvik barnehage er ein kommunal avdelingsbarnehage som ligg flott til på Klokkarvik i naturskjønne omgivelser med nærleik til både skog, fjell og sjø. Hos oss nyttar vi naturen som pedagogisk arena, vi har fokus på bærekraft og er miljøsertifisert gjennom Grønt flagg. Forskning fortel at naturen stressar ned, aukar kreativiteta, gjer meir sjølvstendige barn og aukar meistringsopplevingane. I tillegg har vi erfart at barna sin leik vert meir kreativ i naturen, dei leikar meir på tvers av kjønn og det er mindre konfliktar mellom barna. Vi ønsjker at barna skal få gode opplevingar ute i naturen og verte glad i den slik at barna får verdiar, haldningar og praksis for eit meir bærekraftig samfunn. Vi har og en egen friluftsgruppe, Humlehagen.

Klokkarvik barnehage ligg sentralt til ved Sund Kyrkje på Klokkarvik.
Barnehagen har eit stort og flott uteområde med gode leikeapparater, naturmaterialar, kjøkkenhage og ein spennande skog der barna kan utfolde seg motorisk. Kjøkkenhagen gjer oss moglegheit til å kjenne gleda av å dyrka noko av maten vår sjølv, og er ei arena for sanseopplevingar, samarbeid og vennskap. Vi har tilgang til lavvo, gapahuk og naturleikeplass i gåavstand frå barnehagen. Vi er ofte på tur, der vi saman med barna utforsker og undrar oss i takt med naturen og årstidene.


I barnehagen vår er vi 20 tilsette, fordelt på 5 grupper.
Gruppene våre heiter:
Kvitveis, Løvetann og Blåklokke ( barn fødd i 2020 og 2021)
Sommarfugl og Humlehagen (barn fødd i 2017, 2018) og 2019)

Kvifor velgje Klokkarvik barnehage?

Vi veit at trygleik og omsorg er grunnlag for all læring og utvikling, og det er viktig for oss at barna trivs i barnehagen, har vener og eit godt leikemiljø. Vaksenrollen i barnehagen har stor betydning for trivsla til barnet, og alle barn skal bli sett, forstått og respektert. For å sikre oss dette bruker vi verkty som cos sirkelen, leikegrupper og barnesamtalar. Klokkarvik barnehage har engasjerte og motiverte vaksne som er opptatt av å sjå kvart enkelt barn, ivareta barnas lærelyst og skape gode miljøer med rom for undring.

Øygarden kommune er ein språkkommune, og vi veit at god språkutvikling er avgjerande for den sosiale, emosjonelle og kognitive utviklinga. Tryggleik sosiale relasjonar og leik danner grunnlaget for eit godt språk i tidleg alder. Språkarbeid er implementert i vårt pedagogiske arbeid og vi er opptatt av tidleg innsats. 

Du er hjertelig velkommen til å søke barnehageplass i Klokkarvik barnehage.

Telefonnummer til dei ulike avdelingane:

   
Kvitveis:          959 32 912
Løvetann:       480 74 904
Blåklokke:       480 76 237
Humlehagen: 480 75 056 og 480 89 762
Sommarfugl:  948 27 870