Mobbeombod i Vestland Aina Drage

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø. Mobbeombodet i Vestland er eit tilbod til alle barn og unge, og deira foreldre, som opplever å ikkje ha det bra i barnehagen eller på skulen. 

Fredag 17. september hadde vi i Klokkarvik barnehage opning av nytt bygg som vi har valt å kalle for Humlehagen. I tillegg markerte vi at vi har sertifisert oss med Grønt flagg.

Mellom åtte og tolv prosent av barnehagebarna opplever jevnlig utestenging frå leik eller ulike formar for krenkelsar. Stortinget har vedteke eigne bestemmelser i barnehageloven om barn si rett til eit trygt omsorgs- og læringsmiljø som vert gjelande frå 1. januar 2021.

Logoen til Trygg i fellesskap

Alle barn og unge har rett til å ha det bra i barnehagen og på skulen. Om du blir mobba eller plaga er det viktig at du fortel det til ein vaksen. Om du synest det er vanskeleg eller flaut å fortelja om det, er du ikkje åleine. Det er heilt normalt. Men det hjelper ikkje å halde det for seg sjølv.