Fredag 17. september hadde vi i Klokkarvik barnehage opning av nytt bygg som vi har valt å kalle for Humlehagen. I tillegg markerte vi at vi har sertifisert oss med Grønt flagg.

Mellom åtte og tolv prosent av barnehagebarna opplever jevnlig utestenging frå leik eller ulike formar for krenkelsar. Stortinget har vedteke eigne bestemmelser i barnehageloven om barn si rett til eit trygt omsorgs- og læringsmiljø som vert gjelande frå 1. januar 2021.

Regjeringa har kategorisert koranapandemien i ein trafikklysmodell for skuler og barnehagar i tre ulike nivå; raudt, gult og grønt. I tråd med råd frå nasjonale myndigheitar vidarefører barnehagane i Øygarden kommune smitteverntiltak på gult nivå i haust.

Barnehagebarn og tilsette som har milde luftvegssymptom og sjukdomsfølelse skal ikkje møta i barnehagen, men halda seg heime til allmenntilstanden er god. Barnehagebarn og tilsette kan koma tilbake til barnehagen når dei føler seg friske og feberfri, sjølv om dei framleis har nokre symptom på luftvegsinfeksjonar.

På nettsida til Regjeringen finn du kortversjon av det du treng å vite som føresett i forbindelse med koronasituasjonen.

 

Folkehelseinstituttet oppmodar alle skular og barnehagar i landet til å ta del i nasjonale halvårlege aksjonar mot hovudlus som blir arrangert årleg i veke 10 og 35. Vår skule skal delta i veke 35, helga 29. og 30. august.

Alle barn og unge har rett til å ha det bra i barnehagen og på skulen. Om du blir mobba eller plaga er det viktig at du fortel det til ein vaksen. Om du synest det er vanskeleg eller flaut å fortelja om det, er du ikkje åleine. Det er heilt normalt. Men det hjelper ikkje å halde det for seg sjølv.