Sosiale mål

Vi vil at vi alle skal jobbe mot same mål!

Vi har jobba ut korleis vi saman skal jobbe  for å vise:

  • at vi kan samarbeide
  • at vi kan ta ansvar
  • at vi kan vise empati - bryr oss om kvarandre
  • at vi kan respektere oss sjølve
  • at vi kan ta ansvar
  • at vi tør å vere oss sjølve
  • at vi kan tilpasse oss kvarandreat vi kan gjere kvarandre gode
  • at vi er aktive
  • at vi bryr oss om kvarandre

Dette er eit arbeid vi aldri kan slutte med, vi må gjenta, vi må jiobbe med gjennoms skuleåret.
På vekeplana vil målet for månaden stå, delmål og korleis vi skal jobbe for å øve oss.

Vi er ein DUÅ- skule, under dei sosiale måla har vi og ei påminning til oss vaksne korleis vi kan "jobbe DUÅ".

 Sosiale mål og duå prinsipp (PDF, 364 kB)