Skjema

Her finn du aktuelle skjema for Tjeldstø skule.

Dersom du har eit barn som får spesialundervisning eller særskilt språkopplæring vil skulen vurdere om det skal gjerast fritak. Du får informasjon frå skulen om kva prøve det gjeld, og ein førespurnad om samtykke.

FAU har, i lag med skulen,  bestemt at vi ikkje låner ut skulen til klassebursdag og liknande så lenge vi er på gult nivå.

 

Her finn du elektronisk skjema for bestilling av skulemjølk.

Du kan bestilla skulefrukt til skulemåltidet. Det vert levert assortert frukt i løpet av veka.