Velkommen til Øygarden ungdomsskule

Aktuelt

  • 30.04.2021 Mattemaraton konkurranse i Øygarden
    Kvart år i mai er det ein nasjonal matematikkonkurranse som heiter Kikora Mattemaraton. Her er målet at kvar elev skal...
  • 26.04.2021 Leiar i elevrådet på Ulveset skule, Oline Kaalaas, tek imot ballen frå ordførar Tom Georg Indrevik. Nedanfor ser du bilete frå dei andre skulane. Delte ut berekraftsballar til skulane
    I løpet av ei god vekes tid leverte ordførar Tom Georg Indrevik ut berekraftsball til alle skulane i kommunen.
  • 08.02.2021 Skuleskyss
    Skuleelevar skal følgje nasjonale/lokale anbefalingar eller påbod om munnbind. Fram til og med 14. februar gjeld eit...

Kalender

Ingen planlagte hendingar