Velkommen til Øygarden ungdomsskule

Aktuelt

  • 01.08.2022 Skulestart hausten 2022
    Skulane i Øygarden kommue startar torsdag 18. og fredag 19. august. SFO er ope første skuledag. Under finn du tidspunkt...
  • 30.04.2021 Mattemaraton konkurranse i Øygarden
    Kvart år i mai er det ein nasjonal matematikkonkurranse som heiter Kikora Mattemaraton. Her er målet at kvar elev skal...
  • 08.02.2021 Skuleskyss
    Skuleelevar skal følgje nasjonale/lokale anbefalingar eller påbod om munnbind. Fram til og med 14. februar gjeld eit...

Kalender

Ingen planlagte hendingar