Velkommen til Øygarden ungdomsskule

Aktuelt

  • 25.06.2021 Sommar i Øygarden
    Sommaraktivitetane for barn og ungdom er i gang, og framleis er det ledige plassar på ei rekke kjekke aktivitetar som...
  • 30.04.2021 Mattemaraton konkurranse i Øygarden
    Kvart år i mai er det ein nasjonal matematikkonkurranse som heiter Kikora Mattemaraton. Her er målet at kvar elev skal...
  • 26.04.2021 Leiar i elevrådet på Ulveset skule, Oline Kaalaas, tek imot ballen frå ordførar Tom Georg Indrevik. Nedanfor ser du bilete frå dei andre skulane. Delte ut berekraftsballar til skulane
    I løpet av ei god vekes tid leverte ordførar Tom Georg Indrevik ut berekraftsball til alle skulane i kommunen.

Kalender

Ingen planlagte hendingar