Foreldrerådets arbeidsutval (FAU)

På kvar grunnskule skal det vera eit foreldreråd det alle foreldre som har barn i skulen er medlemmer. (§11-4 Foreldreråd ved grunnskular)

Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skape godt skulemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhald mellom heimen og skulen, leggje til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane og skape kontakt mellom skulen og lokalsamfunnet.

Foreldrerådet vel eit arbeidsutval. Arbeidsutvalet vel to representantar med personlege vararepresentantar til samarbeidsutvalet. Leiaren for arbeidsutvalet skal vere den eine av representantane.

Møtedatoar 2022/2023

 • 21. september
 • 05. oktober
 • 16. november
 • 04. januar
 • 14. februar
 • 29. mars
 • 19. mai

FAU-representantar og klassekontaktar

 • 8M1: Silje Widding (Kasserar i FAU)
 • 8M1: Henriette Ingebrigtsen
 • 8M2: Ina Kristin Rong (Sekretær i FAU)
 • 8M3: Rebekka Andersen
 • 9M1: Therese F Hellesøy
 • 9M2: Karen S Helle
 • 9M3: Guro Gunnarsen (Nestleiar i FAU)
 • 10M1: Frode Øijordsbakken
 • 10M2: Olaug Rong  (Leiar i FAU)
 • 10M3: Silje R Vetås

Referat