Skogsskiftet brannstasjon

Skogsskiftet brannstasjon er lokalisert sør i Øygarden kommune. Den ligg i kommunedelsenteret i Skogsskiftet.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brannstasjonen er mellom anna utstyrt med:

  • Mannskapsbil  (Ø.2.1)
  • Tankbil  (Ø.2.4)
  • Gummibåt m/motor
  • Overflateredningsutstyr m.m.
  • Garderobar, treningsrom og møterom

Det er vedteke å byggje nytt Teknisk servicebygg i Skogsskiftet. Det nye bygget vil liggje rett sør for dagens brannstasjon. ØBR sin brannstasjon vil utgjør ein stor del av det nye bygget. Den nye stasjonen vil bli vesentleg større enn dagens stasjon, og m.a. innehalde stor bilhall og vaskehall, undervisningsrom, treningsrom, garderobar, ulike lager og verkstader m.m. Heilt særskilt for denne stasjonen blir vårt sentralvaskeri. Her skal t.d. brannkle, som har vore eksponert for brannrøyk, vaskast. Det blir difor eit omfattande system for vask og tørk av både kle og t.d. røykdykkarmeisar. Samla areal disponibelt for ØBR KF er omlag 720 m2.

Andre brukarar i bygget vil vere Øygarden bustadutvikling KF, og Eining for drift, eigedom og vedlikehald - sone sør (Øygarden kommune).

11. 2.22 sprengde ordførar Tom Georg Indrevik først salve for det nye bygget. Her (MP4, 22 MB).

Bygginga  er no i gong.

 Teikningar, Nytt teknisk servicebygg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betongarbeid Skogsskiftet stasjon 

 

 

 

 

 

Bilete viser arbeidet med den nye stasjonen per 22.08.2022