Dalsneset brannstasjon

Dalsneset brannstasjon ligg plassert nord i Øygarden kommune.

 

Utstyr

Dalsneset brannstasjon er mellom anna utstyrt med:

  • Mannskapsbil (Ø.3.1)
  • Tankbil  (Ø.3.4)
  • Framskutt eining (Ø.3.6)
  • Båt, ved Rong marina (Ø.3 BÅT)
  • Overflateredningsutstyr m.m.
  • Garderobe og møterom

Det vart vedteke å gjennomføre ei moglegheitsstudie i 2021 for ny brannstasjonsløysing Nord. Moglegheitsstudia skal sjå på løysingar for betre lokalitetar for ØBR sin brannstasjon i nordre region. Ev. ny stasjonsløysing skal erstatte dagens Dalsneset brannstasjon. Moglegheitsstudia held fram i 2022.